Finanční gramotnost

Autor: Ing. Miroslav Škvára

1. vydání, 2011

Formát: A4

Počet stran: 219

Recenze: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

               Ing. Pavel Vosoba, CSc.

ISBN: 978-80-904823-0-2

Cena – plnobarevné vydaní 250,- Kč

           

Učebnice Finanční gramotnosti je primárně určena pro studenty bakalářského studia na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT. Na dvoustech stranách je popsán  a  srozumitelně vysvětlen svět financí, jeho fungování a základní pojmy, které jsou potřebné pro orientaci v něm.

Aby se student lépe orientoval v celé problematice, nabízí autor svůj pohled, který uspořádal do tří hlavních pilířů – peněžní, cenové a rozpočtové gramotnosti. Těm věnuje v učebnici největší prostor. Dále předkládá čtenáři sedm gramotností, které je možné považovat za nadstavbu a dotvoření celku.

 

Uvedené schéma je vhodné především proto, že každá část „gramotnosti“ tvoří samostatnou kapitolu učebnice. K té je přiřazeno několik kontrolních otázek pro samostudium a prověření znalostí. Celkem se v učebnici jedná o 85 kontrolních otázek. Při výuce na MÚVS ČVUT bude k teoretickému výkladu patřit i 13 samostatných praktických cvičení, sloužících ke zdokonalení a prohloubení znalostí a výpočtů. V závěru knihy je rovněž uveden bohatý seznam použité a doporučené tuzemské literatury.

Autor si je plně vědom toho, že dnes vydaná kniha nezůstane ve všech ohledech aktuální navždy. Vzhledem k rychle se měnícím ukazatelům ekonomických veličin, zákonům a vyhláškám. Proto do učebnice soustředil více než sto internetových zdrojů, které slouží jako maják do budoucna a jsou předpokladem, že zde čtenář najde aktualizované informaci. Dalším cenným vodítkem je 17 příloh, které doplňují text učebnice a slouží k hlubšímu pochopení výkladu. Kniha je přehledná, k čemuž napomáhají také ikony, které slouží k rychlejší orientaci v textu.

 

Po prostudování učebnice získáte značnou sumu informací, které vám pomohou v orientaci a při rozhodování v dnešním komplikovaném světě financí.

Kniha je obohacena o velké množství příkladů z praxe, protože autor se v oblasti finančního poradenství pohybuje již od roku 1993. Doplňuje knihu o příběhy, které přináší náš každodenní život, čímž se obsah stává čtivým. Proto je možno publikaci doporučit také široké veřejnosti, jako zdroj důležitých informací.

 

Koho by napadlo, že :

  - Ponziho schéma patří do financí a ne do fyziky

  - Den daňové svobody není státním svátkem

  - Debetní platební karta může být embosovaná

  - Životní pojištění se dá vysvětlit klientovi i podle kyvadla života

  - Diamanty se oceňují podle čtyř C

  - Ve světě financí plavou žraloci

  - Platí „Nejdřív k notáři a potom k oltáři“

  - Dluhy je třeba platit, nebo se stanete povinným…

Učebnice se nabízí ve dvou provedeních, vždy ve formátu A4.

Studentské vydání je v černobílém provedení a stojí (přívětivých) 150 Kč.

Celobarevném provedení, které je pro čtenáře přehlednější, neboť lépe vyniknou tabulky a grafy, stojí 250 Kč.

Kontakt:   Ing. Miroslav Škvára, www.skvara.cz, info@skvara.cz

 

 

Distribuci v rámci ČR zajišťuje:

Martin Zuzaňák  IČ: 44834861,  DIČ: CZ670618/0998

Adresa: Příchovická 415, Praha 9, 190 12

Bankovní spojení: 0245021686/0300 Postkonto

e-mail, martin.zuzanak@seznam.cz    

mobil: +420775366038

 

Distribuci v rámci SR zajišťuje:

Pan Filip Glasa - provozovazel e-shopu:

www.polica.sk

internetové knihkupectvo

------------------------------------------------------------------------------------------

Knihu můžete zakoupit na těchto prodejních místech:

Praha 1

Dům u Muzea,

Václavské náměstí 807/64
110 00  Praha 1,

2. patro kancelář pan Zdeněk Starý

+420775248624

a pan Petr Vaníček +420602100721

Po - pá 9.00 až 18.00 hodin

 

 Praha 4

ČSOB Pojišťovna - Superagentura, (v blízkosti stanice metra Budějovická)

Antala Staška 2027,

140 00 Praha 4 - Krč,

kontaktní osoba Dana Mrázková, MBA.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doporučení - před vaší návštěvou je lépe zavolat, zda mají učebnici na skladě.

Děkuji za pochopení. V případě potřeby konaktujte přímo vydavatele - Ing. Miroslav Škvára info@skvara.cz. Obratem se s vámi spojím a záležitost vyřeším.

S úctou M.Š