A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Investiční životní pojištění (IŽP)

Životní pojištění je pojištění s vazbou na investiční fondy. Výplata pojišťovny při dožití se plně odvíjí od výkonnosti fondu či fondů, do kterých je v rámci investičního životního pojištění investováno. Pojistník u tohoto pojištění nese část či celé investiční riziko a volí fondy nebo investiční strategii.