Finanční gramotnost do škol

 
Projekt Finanční gramotnost do škol je koncipován jako ucelený nástroj pro učitele základních a  středních škol, ale i jako pomůcka pro rodiče a žáky, kteří se v tomto tématu chtějí zorientovat a účinně jej využívat.

V rámci portálu www.financnigramotnostdoskol.cz vznikají každý měsíc pracovní materiály pro výuku finanční gramotnosti a je připravován webinář k určitému tématu. Kromě toho je portál místem, kde se shromažďují veškeré informace k finančnímu vzdělávání – najdete zde také odborné články, inspirativní a vzdělávací videa, hry, příklady dobré praxe či odkazy na zajímavé stránky a další projekty. 

Portál také pořádá kurzy DVPP Finanční vzdělávání pro učitele a soutěže pro žáky základních i středních škol. 

Projekt je provozován obecně prospěšnou společností yourchance o.p.s. a primárně není vytvořen za účelem zisku. Proto jsou všechny materiály vytvořené v rámci projektu ZDARMA!