A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Odkupné

Částka vyplácená v případě ukončení pojistné smlouvy ze strany klienta. Obvykle představuje částku rezerv pojistného („úspor na smlouvě“) po odpočtu dosud neuhrazených nákladů pojišťovny a v některých případech i manipulačního poplatku nebo stornopoplatku.