A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Pojistná částka

Peněžní suma sjednaná v pojistné smlouvě či stanovená pojistnými podmínkami jako pojistné plnění v případě, že nastane pojistná událost. V některých typech pojištění (například úrazovém) se nevyplácí celá pojistná částka, ale její procento či násobek.