A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Absorpční kapacita

Absorpční kapacita vyjadřuje míru schopnosti státu využít prostředky poskytované z fondů EU. Tento problém má řadu aspektů, především je to:

1. administrativní kapacita, tj,. schopnost řídit programy hrazené z fondů EU v souladu s příslušnými pravidly a předpisy EU,

2. spolufinancování, tj. schopnost spolufinancovat projekty z domácích veřejných zdrojů a

3. zásobník projektů, tj. schopnost připravit s dostatečným předstihem kvalitní projekty, jež čekají na financování.