A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Definice malého a středního podnikatele

Jste malý nebo střední podnikatel?

Pokud se rozhodnete pro podání žádosti o podporu v rámci programu, který je určen pro malé nebo střední podniky (MSP), musíte zvážit, zda jako žadatel podmínku malého nebo středního podnikání splňujete. Návod, jak posoudit velikost podniku, najdete na této stránce.

Žadatel potvrzuje splnění této podmínky čestným prohlášením při podávání žádosti o podporu v aplikaci eAccount zaškrtnutím příslušné kolonky. Pokud by toto prohlášení nebylo pravdivé, vystavuje se nebezpečí postihu v podobě vrácení dotace.

Základním kritériem pro posouzení velikosti podnikatele je počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv). Údaje, které se mají použít pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin, jsou údaje vztahující se k poslednímu uzavřenému zdaňovacímu období vypočtené za období jednoho kalendářního roku.

  • Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.
  • V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malé podniky vymezeny jako podniky, které zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.
  • V rámci kategorie malých a středních podniků jsou drobní podnikatelé vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR.

Pro výpočet je také velmi důležité posoudit vazby na jiné podniky a změny statutu MSP ve sledovaném období.

Definice malého a středního podnikatele je upravena Nařízením Komise (ES) č. 70/2001 se změnou 364/2004 Sb. v Příloze 1.

 

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Definice MSP

PDF dokument 211,56 kB 4.12.2008

MSP - vazby na jiné podniky

PDF dokument 297,7 kB 28.3.2007

Změny statutu MSP

PDF dokument 90,08 kB 6.3.2007
Zdroj: http://www.czechinvest.org/definice-msp