A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Bod zlomu, Break-Even, Break-Even-Point

Anglické označení pro bod zvratu, hranici rentability, tedy bod, od kterého se podnik či produkt stává ziskovým. V burzovní hantýrce používáno často ve smyslu "černé nuly".