A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Hedging

To hedge = omezit, zajistit.

Pod pojmem "hedging" se rozumí zajištění příslušných investičních nástrojů vůči pohybům na trhu. Zajištění se dosahuje převážně prostřednictvím derivátových nástrojů (opcí, futures). Hedging je použitelný všude tam, kde existuje možnost uzavřít protipozici.

Z finančně hospodářského hlediska je hedging významný v souvislosti s krytím úrokových a kurzových a měnových rizik.