A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Portfolio Turnover Ratio

Portfolio Turnover Ratio (PTR) udává, jak často jsou cenné papíry v jednom fondu za jeden rok převrstveny. Ukazatel je však očištěn o nákupy a zpětné odkupy podílů fondu. Hodnota ukazatele 100 % znamená, že všechny cenné papíry byly v příslušeném účetním roce fondu jednou převrstveny.

Tento údaj se ale nevztahuje na cenné papíry jako takové, nýbrž na objem transakcí. Například zatímco polovina cenných papírů by mohla zůstat konstantní, druhá bude dvakrát převrstvena. Také hedge jsou v tomto údaji zohledněny.

Nižší číslo znamená, že správce fondu během roku moc na stavu cenných papírů svého fondu nezměnil. Tak fondu ani nevznikly žádné výdaje.

Vysoké číslo znamená velkou aktivitu, aktivní správu portfolia a povětšinou i vyšší náklady.