A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Sharpe Ratio

Pro vyjádření vztahu mezi rizikem a výnosem fondu se používá Sharpe Ratio. Stanoví se tak, že se z ročního průměrného výnosu odečte bezrizikový výnos a výsledek se vydělí průměrnou roční volatilitou. čím vyšší je Sharpe Ratio, tím lépe se fond vyvíjel s ohledem na rizikovost svého portfolia.