A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Split

Split je odborný výraz z obchodování s cennými papíry a znamená dělení. U cenných papírů, které mají nominální hodnotu (akcie) se split dosáhne dělením nominální hodnoty, např. z jedné akcie o nominální hodnotě 1000 bude 10 akcií o nominální hodnotě 100.

U cenných papírů, které nemají nominální hodnotu (podílový fond), se split obvykle dosáhne dělením nejmenší hodnoty, např. z jednoho podílu jich bude deset (nebo z dvou budou tři atd.) - nejdůležitější ale je, že investor splitem nic neztrácí, i když hodnota (kurz) jeho jednotlivých cenných papírů je po splitu nižší, vlastní podílník zároveň větší množství podílů a celková hodnota jeho investice se tedy nemění. Naopak, splitem se příslušné cenné papíry stávají především "lehčími" a tudíž atraktivnějšími běžného investora.

V důsledku této zvýšené poptávky obvykle kurzy rostou.