A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Střední hodnota doby do splatnosti

Střední hodnota zbytkové doby do splatnosti portfolia se určí jako střední hodnota dob do splatnosti jednotlivých titulů v portfoliu fondu od okamžiku výpočtu do okamžiku splatnosti.