A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Swapová operace

Prodej/nákup jedné měny za měnu druhou s jejím následným zpětným odkoupením/prodejem po určité době za předem dohodnutý kurz Kombinace spotové a forwardové operace používáná k překonání přechodného nedostatku likvidity v jedné měně při současném přebytku likvidity v měně jiné.