A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Obligační (Dluhopisový) fond

Investuje do dluhopisů (státních, bankovních, podnikových, apod.). Jeho riziko je nízké až střední, výnos se zpravidla pohybuje na výnosem fondu peněžního trhu. V kratších obdobích může docházet k drobným poklesům nebo stagnaci, proto je vhodný pro investice na 2 až 3 a více let.

Důležitým kritériem při volbě fondu je rating emitentů (kreditní riziko), jejichž dluhopisy fond nakupuje.