A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Cash-pooling

Cash-pooling se používá v bankovnictví.

V případě zřízení více účtů lze požádat o jejich zapojení do skupiny "skupinové účty " – cash-pooling.

Tato služba spočívá ve vedení jednoho centrálního účtu a dalších účtů, na něj napojených. Počet účtů ve skupině je libovolně volitelný. Všechny účty mají vlastnosti běžného účtu a jejich obsluha je možná i prostřednictvím služeb elektronického bankovnictví. Zůstatky všech účtů ve skupině jsou každý den nulovány oproti centrálnímu běžnému účtu, tj. kladné i záporné zůstatky jsou převáděny na centrální účet.