A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Stagflace

Slovo staflace vzniklo spojením výrazů stagnace a inflace, tedy dvou jevů, které samy o sobě nevyvolávají zrovna příjemné asociace. Když se růst ekonomiky výrazně zpomalí a zároveň začne rychle stoupat nezaměstnanost i ceny, je to opravdu nepříjemná situace pro kteroukoliv ekonomiku.

Například růst cen ropy a dalších energetických surovin v roce 1973, v době tzv. ropné krize,  poslal světovou ekonomiku do hluboké recese. Vysoké ceny energií tehdy zároveň vyvolaly inflaci a většina vyspělých ekonomik tehdy sklouzla do staglace. což je stav, kdy ceny rostou, ačkoliv hospodářství stagnuje.

Ropný cenový šok názorně ukázal velkou slabinu vyspělých západních států - nadměrnou závislost na dovozu energií. Politické vydírání, účinně podpořené ropným embargem, dokázalo poslat západní svět do tehdy nejtěžší hospodářské krize od časů proslavené velké deprese z let třicátých.

Jinými slovy, stagflace je složenina z první části slova - stagnation - a koncové části slova - inflation - čímž vzniká slovo stagflation. Je to stav, kdy je sice vysoká inflace, ale není současně doprovázena zvýšenou nabídkou zboží nebo pracovních příležitostí.