A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

EBITDA

Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - hospodářský výsledek/zisk před úrokovými náklady, daněmi, odpisy a nepeněžními náklady (např. opravné položky, rezervy).

EBITDA je účetní a finanční ukazatel, který se začal rozsáhleji používat nejprve v americké finanční praxi, když analytici kapitálových firem chtěli spočítat, kolik by měli zaplatit za nějaký konkrétní podnik.