A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Leasing

podstatou leasingu je smlouva, podle níž jedna strana s podnikatelským záměrem a za úplatu poskytne druhé straně - tzv. leasingovému nájemci - jím vybraný předmět do užívání. Za jakým účelem a za jakých podmínek:

 1. účelem je dočasné používání předmětu bez

  a) přenosu většiny rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu
  b) jakéhokoliv smluvního nároku na možný přechod vlastnictví předmětu leasingu na nájemce tento leasing se nazývá operativní leasing

 2. účelem je dlouhodobé užívání předmětu leasingu s

  a) přenosem rozhodující části nebo i všech rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu na nájemce
  b) s právem či povinností převodu vlastnictví předmětu leasingu na nájemce za cenu obvykle podstatně nižší než tržní nebo s právem uzavření další leasingové smlouvy za podstatně výhodnějších podmínek. Tento leasing se nazývá finanční leasing

 3. účelem je řízení toku hotovosti /financování/ nájemce přičemž:

  a) dodavatelem předmětu leasingu je nájemce, který předmět leasingu obvykle již užívá
  b) všechna rizika zůstávají na nájemci.
  c) na konci předmět leasingu přechází zpět na nájemce, tento leasing se nazývá zpětný leasing

Přínosy jsou - snižování režijních nákladů podniků možnost financování projektů pro úvěr neschůdných řízení toku hotovosti a uvolňování vázaného kapitálu možnost dřívějšího uspokojení spotřebitelských zájmů občanů