A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Factoring

je finanční produkt řešící klientům financování krátkodobých pohledávek do splatnosti, jejich správu, inkaso a případně zajištění pohledávek pro případ platební nevůle či platební neschopnosti odběratele.

Jednou z hlavních výhod factoringu je, že klient nemusí čekat na zaplacení od odběratele – peníze má okamžitě k dispozici a může je použít například na zaplacení svých závazků. Nemusí se starat o pohledávky a může se plně věnovat svému obchodu. V případě bezregresního factoringu, kdy pohledávky jsou i pojištěné, má klient jistotu vrácení až 100% nominální hodnoty pohledávky a to do 90 dnů po její splatnosti.

Jak funguje v praxi factoring?

Po podepsání smluvní dokumentace s actoringovou společností obvykle fakturujete zboží či služby odběratelům. Faktura je označena informací (cesní klauzulí) o postoupení pohledávky a směrování platby odběratele na účet Factoringové společnosti. Kopii faktury s průvodními doklady zašlete na Factoringovou společnost a ona vám na jejím základě vyplácí zálohou platbu standardně ve výši 80% z nominální hodnoty faktury. V době splatnosti Váš odběratel zaplatí na účet Factoringové společnosti fakturu a společnost vám z ní doplácí zbylých 20% do nominální hodnoty faktury.

V případě exportního factoringu do vztahu vstupuje korespondenční factoringová společnost v zemi odběratele, která ručí za platby a inkasuje je.