A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

P/E

Je ukazatel relativního ocenění akcií, který investorovi říká, zda jsou akcie podle určitých kritérií drahé nebo naopak levné.

 

                               (P - price) tržní cena akcie

P/E = -----------------------------------------------------------------

          (E - earnings per share, též EPS) zisk, který firma vytváří

 

Celý poměr nám tedy říká, kolikrát je cena akcie na trhu vyšší než zisk připadající na jednu akcii nebo jinými slovy, kolik jsou investoři ochotni zaplatit za zisk vytvořený firmou. Obecně tedy platí, že čím vyšší je tento poměrový ukazatel, tím jsou akcie relativně dražší.

 

Investoři tedy platí vyšší cenu za stejnou jednotku zisku nebo obráceně stejnou cenu za nižší zisk. S rostoucím ukazatelem P/E proto klesá očekávaná návratnost akcií. Vzhledem k tomu, jaký zisk jsou firmy schopny vytvořit, se ceny jejich akcií pohybují zkrátka moc vysoko. Princip je podobný jako například u dluhopisu, kdy vyšší cena znamená nižší očekávaný výnos dluhopisu do splatnosti.

 

Uvedu vám příklad:


Cena jedné akcie dosahuje 90 Kč za akcii a zisk na akcii činí 11 Kč, pak ukazatel P/E dosahuje 8,1 (90 : 11). Z toho vyplývá, že investor je ochotný zaplatit 8,11 Kč za každou korunu zisku této společnosti. Z druhé strany to zároveň také vyjadřuje, za kolik let zisk firmy teoreticky "splatí" nákupní cenu akcie (v našem případě se bude jednat o 8,1 roku).

 

Firmy z progresivnějších oborů vykazují ve srovnání s tradičními společnostmi vyšší ukazatel P/E ratio. Akcie s vysokým P/E ratio jsou považovány za rizikovější. V historii se P/E, měřeno indexem S&P500, pohyboval kolem 15 s některými výkyvy nad 25, ale také pod 10. V období konce devadesátých let vyšplhal až na 35.

 

V závěru roku 2007 ukazatel P/E na trhu v Šanghaji dosahoval 55, v Honkongu 31. Jednalo se tehdy o nákupní horečku, která vyhnala P/E do těchto vysokých hodnot. Koupili byste si takovou investici, která má návratnost 55 let? Akcie byly tehdy „předražené“ a protože se jim nevyrovnala ziskovost společností, zákonitě musely klesnout. A ještě jeden pohled do historie. V době spekulativní bubliny v březnu 2000 ukazatel P/E u některých internetových titulů dosahoval hodnoty až 1000. A jak to tehdy všechno skončilo? Prudkým pádem internetových akcií.