A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění představuje výhodnou formu dlouhodobého a bezpečného spoření, zvláště pokud nemáte dlouhou dobu do důchodového věku. Vzhledem k daňovým výhodám je zajímavé i pro střednědobé spoření, zvláště pro klienty s vyššími příjmy.

Účastníkem penzijního připojištění se můžou stát nejen fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, ale i fyzické osoby starší 18 let s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud budou účastny důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice.

Penzijní připojištění je založeno na pravidelných měsíčních, čtvrtletních či ročních úložkách (minimálně 100 Kč měsíčně, maximum není omezeno). K těmto pravidelným úložkám dostanete státní příspěvek ve výši 50 až 150 Kč. Mezi další výhody penzijního připojištění patří daňové úlevy a možnost získat příspěvek na penzijní připojištění i od zaměstnavatele. Na druhou stranu ale existují i některé nevýhody, jako je např. dlouhý časový horizont.

Vaše úložky, příspěvky státu a případně i zaměstnavatele jsou penzijním fondem investovány a průběžně zhodnocovány. Penzijní fondy obvykle připisují klientům 85 – 95 % ze zisku dosaženého za minulý rok (minimálně 5 % se povinně odvádí do rezervního fondu a o maximálně 10 % rozhodne valná hromada).

Pro obdržení všech zhodnocených státních příspěvků musíte spořit minimálně 5 let a dosáhnout věku 60 let (dle starých podmínek stačilo spořit pouze 1 rok a dosáhnout věku 50-ti let). Své úspory si můžete vyzvednout jednorázově nebo formou doživotní penze. Ke svým penězům se v případě naléhavé potřeby můžete dostat již po jednom roce spoření, když požádáte o vyplacení odbytného. V tomto případě ovšem nedostanete státní příspěvky a jejich zhodnocení.

Pro zvýšení bezpečnosti úspor jsou penzijní fondy kontrolovány Českou národní bankou.

Asociace penzijních fondů ČR (APF ČR) je dobrovolné zájmové sdružení právnických osob, zejména penzijních fondů, nadané právní subjektivitou, založené dne 25. června 1996 na ustavující členské schůzi. Pro naplnění svého poslání zřídila APF ČR odborné komise (sekce) a to pro oblast informatiky, provozní správy fondů, legislativy, ekonomiky, etiky, pojistné matematiky, PR aktivit a vnějších vztahů. V současnosti je po realizovaných fúzích sdruženo 10 členů, což jsou všechny penzijní fondy aktivní na finančním trhu České republiky. Více informací najdete na: www.apfcr.cz .