A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Total Expense Ratio (TER)

Total Expense Ratio (TER), nebo často pouze zkráceně jen Expense Ratio, udává výdaje portfolia nebo zpravidla podílového fondu během uplynulého účetního roku. Ukazatel se udává v %.

Do výdajů měřeným pomocí TER patří především manažerský poplatek, poplatek za správu cenných papírů, poplatky za poradce, náklady na audit a auditorskou zprávu, komisionářské a licenční náklady a pokud mluvíme o podílovém fondu domicilovaném v USA, pak i náklady na audity.

Čím nižší je hodnota TER, tím méně poplatků jde k tíži fondu a tím méně se snižuje jeho výkonnost. Hodnota TER závisí na typu fondu a jeho velikosti, jeho obhospodařovateli a mnoha dalších faktorech.

Nejnižší Expense Ratio mívají velké dluhopisové a indexové fondy. Nejvyšší hodnotu nacházíme u aktivně spravovaných fondů a mezinárodních fondů investujících do rozvíjejících se trhů.

Obecně platí - čím menší je toto číslo, tím méně poplatků jde k tíži fondu a tím méně se snižuje jeho výkonnost.