A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Obchodní jmění fondu

Obchodní jmění fondu znamená celkové jmění podílového fondu. Skládá se z cenných papírů a jiných práv, zůstatků na účtech a vkladů, nároků na výnosy (vyrovnání výnosů), může však obsahovat i finanční deriváty (jako opce, futures, swapy, atd.). Ke snížení obchodního jmění může dojít přijetím úvěru či vznikem závazku z finančního derivátu.

Obchodní jmění fondu je výhradním majetkem podílníků, investiční společnost jej pouze spravuje. Tudíž i při likvidaci investiční společnosti nebo depozitáře zůstává jmění fondu v rukou podílníků.