A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Fond peněžního trhu

Investuje do nástrojů peněžního trhu, tzn. krátkodobých dluhových instrumentů, např. státních pokladničních poukázek, termínovaných vkladů, apod.

Doba do splatnosti každého instrumentu nesmí být vyšší než 1 rok, průměrná doba do splatnosti celého portfolia nesmí být vyšší než 90 dní. Je nejbezpečnější ze všech fondů, jeho výnos se zpravidla pohybuje těsně nad úrokem z termínovaného vkladu drobného střadatele. Doporučená minimální doba investice - 6 měsíců. Důležitým kritériem při volbě fondu je rating emitentů (kreditní riziko), jejichž nástroje peněžního trhu fond nakupuje.

Fond peněžního trhu je vhodný pro začínající a konzervativní investory.