A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Podílové listy

Jsou cenné papíry, které získá investor investicí do podílového fondu. Jejich počet závisí na výši investice, aktuální ceně podílového listu a výši vstupního poplatku. Majitel podílových listů má právo na odpovídající podíl majetku v podílovém fondu a právo podílet se na výnosu z tohoto majetku podle prospektu podílového fondu. Majitel podílového listu má nárok kdykoliv zažádat o zpětný odkup svých podílových listů za jejich aktuální cenu.

To se týká tzv. otevřených podílových fondů (OPF).