A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

UNIVYC

Akciová společnost UNIVYC, a.s. (dále jen Univyc), zaujímá dominantní postavení v oblasti vypořádání obchodů s cennými papíry na českém kapitálovém trhu. Kromě vypořádání burzovních obchodů a mimoburzovních transakcí. Univyc nabízí další služby a produkty  jak pro členy burzy a účastníky Univycu, tak pro ostatní účastníky trhu.
Základní kapitál Univycu činí 100 mil. Kč.
Univyc je od ledna 2006 členem Evropské asociace centrálních depozitářů cenných papírů (ECSDA), jejímž hlavním cílem je  snížit rizika při vypořádání a clearingu a zvýšit efektivnost registrace a správy cenných papírů v rámci Evropy.

Stoprocentním akcionářem Univycu je Burza cenných papírů Praha, a.s.