A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Bankovní dohled

Činnost spočívající v posuzování žádostí o udělení bankovních licencí, v dohledu nad dodržováním podmínek stanovených bankovními licencemi, v kontrole dodržování zákonů, jestliže je ČNB k této kontrole zvláštními právními předpisy zmocněna, a podzákonných předpisů vydaných ČNB, jakož i v ukládání opatření k nápravě a pokut při zjištění nedostatků v činnosti banky, pobočky zahraniční banky a konsolidačního celku, jehož součástí je banka (tzv. bankovní dohled na konsolidovaném základě).

Hlavním úkolem bankovního dohledu je zajištění bezpečného fungování bankovního systému a jeho účelný rozvoj. V ČR je výkon bankovního dohledu svěřen ČNB.

Zdroj: ČNB