A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Elektronické peníze

Dle znění § 15 Zákona o platebním styku (1) Elektronickým platebním prostředkem je: b) elektronický peněžní prostředek.
(2) Elektronickým peněžním prostředkem je platební prostředek, který uchovává peněžní hodnotu v elektronické podobě a který je přijímán jako platební prostředek i jinými osobami než jeho vydavatelem.
(3) Elektronickými penězi je peněžní hodnota uchovávaná na elektronickém peněžním prostředku.