A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Rozdělení trhů

Tvůrci indexů a analytici tradičně dělí světové kapitálové trhy podle jejich vyspělosti na rozvinuté (developed) a rozvíjející se (developing). Častěji se ale používá název (emerging), vznikající.

 

Znakem rozvinutých trhů je velká tržní kapitalizace burz cenných papírů, velká likvidita na těchto burzách a stabilní politické prostředí.

Je zde právní systém s vysokou vymahatelností práva, makroekonomická stabilita, relativně nízká úroveň korupce, celková transparentnost a kvalitní podnikové vedení (corporate governance). Jsou zde vysoké hodnoty HDP na hlavu, existující a fungující infrastruktura  i veřejná správa.

 

Již z popisu je patrné, že se jedná o státy západní Evropy, Severní Ameriky, Japonsko, Austrálii a Nový Zéland. Do skupiny rozvinutých a pro investory bezpečných zemí se pomalu dostávají i státy dříve zařazované mezi rozvíjející se.  Například analytici tvůrce indexů MSCI řadí mezi rozvinuté země také Singapur a Hongkong.

 

Lze zobecnit, že znakem rozvinutých zemí je demokratický politický systém a liberálně tržní ekonomika.  Celkově lze konstatovat, že  se jedná o státy bohaté. Hraniční trhy mají v současné době pouze zanedbatelný podíl na celosvětové tržní kapitalizaci. Jedná se cca 0,5 %.

 

Dělení trhů podle jejich vyspělosti dle MSCI Barra

 

Rozvinuté země (Developed markets):

Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Hongkong, Irsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Singapur, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie.

 

Rozvíjející se země (Emerging markets):

Argentina, Brazílie, Česká republika, Čína, Egypt, Filipíny, Chile, Indie, Indonésie, Izrael, Jižní Afrika, Jižní Korea, Jordánsko, Kolumbie, Maďarsko, Malajsie, Maroko,  Mexiko, Pákistán, Peru, Polsko, Rusko, Thajsko, Tchaj-wan, Turecko.

 

Hraniční trhy (non-investable markets):

Všechny ostatní země.

 

MSCI (Morgan Stanley Capital International)