A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Hedging

To hedge = omezit, zajistit.

Pod pojmem "hedging" se rozumí zajištění příslušných investičních nástrojů vůči pohybům na trhu. Zajištění se dosahuje převážně prostřednictvím derivátových nástrojů (opcí, futures). Hedging je použitelný všude tam, kde existuje možnost uzavřít protipozici.

Z finančně hospodářského hlediska je hedging významný v souvislosti s krytím úrokových a ku

High-Yield

Yield je angloamerické označení pro výnosnost, zisk a reálné úročení.

Home Banking

služba, která klientovi umožňuje komunikaci s bankou (včetně zadávání příkazů) prostřednictvím sítě internet. K zavedení této komunikace je třeba mít vhodný počítač s nainstalovaným speciálním programem banky (tím se home banking odlišuje od internetového bankovnictví).
Další používaná označení: Home Banking

Hotovost

bankovky a mince. Další používaná označení: Fyzické peníze; Cash.

Hypoteční úvěr

úvěr, který je zajištěn zástavním právem váznoucím na nemovitosti.

Další používaná označení: Hypotéka; Mortgage Credit;