A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Maržový vklad

Záloha, která je jako forma zajištění uložena v Clearingovém domě při otevření pozice na trhu.

Míra alokace

Vyjadřuje procentuální poměr mezi počtem uspokojených ks na straně převisu a celkovým počtem ks na straně převisu pro danou emisi v rámci aukčního režimu automatických obchodů.

Mobilní bankovnictví

Jedna z možností využití přímého elektronického bankovnictví. Klient ke komunikaci s bankou (včetně zadávání platebních příkazů) používá GSM instalaci v mobilním telefonu (např. SIM toolkit) - oproti běžnému telefonnímu bankovnictví poskytuje vyšší míru ochrany klienta.
Další používaná označení: GSM Banking

Modifikovaná durace

Modifikovaná durace udává procentuální změnu kurzovní hodnoty při změně výnosnosti o jeden procentní bod.

Příklad:

Modifikovaná durace: 3,73
Kurz (hodnota podílu): 98,53
Výnosnost fondu: 5,9 %
Dojde-li k poklesu výnosnost na 4,9 %, pak stoupne kurz fondu o 3,73 % na 102,21.

Modifikovaná durace jinými slovy vyjadřuje o kolik % se zvýši resp. sníží cena dluhopisu, jestliže se výnos sníží, r

MSP

Malý a střední podnik; podnik, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. Postup pro klasifikování podnikatelské subjektu jako MSP naleznete v sekci Rádce.